För resebyråer

Cabonline kan lätt anslutas till Amadeus e-Travel Management som används av resebyråer världen över.

Avboka taxireservation

För att avboka en resa beställd genom AeTM, fyll i uppgifterna nedan och uppdatera sedan tillhörande PNR.