Cabonline Group Holding

Om Cabonline Group Holding

 

Cabonline Group Holding (publ) är moderbolag i Cabonline-koncernen. Verksamheten omfattar koncernledning och koncerngemensamma funktioner som forskning och utveckling, redovisning, treasury, juridik och kommunikation. Cabonline Group Holding (publ) emitterade den 12 juni 2017 säkerställda obligationer om SEK 1 550 miljoner. Obligationen emitterades i syfte att refinansiera existerande lån samt finansiera koncernens fortsatta tillväxt och allmänna ändamål i verksamheten. Obligationen är garanterad av Cabonline Group Holding (publ) samt 15 dotterbolag i Cabonline-koncernen. Den 24 november 2017 har bolaget namnändrat från tidigare Ixat Intressenter AB till Cabonline Group Holding AB.