Om Cabonline Group

Företaget
Om Cabonline
Företaget
Ledning & Styrelse
Investor Relations
Rapporter
Årsredovisningar
Delårsrapporter
Hållbarhetsredovisningar
Kalender
Obligationen
Bolagsstämma
Årsstämma 2019
Extra bolagsstämma 181105
Årsstämma 2018
Extra Bolagsstämma 20171115
Årsstämma 2017
Ägarstruktur
Press

Företaget

Cabonline Group

Cabonline Group Holding (publ) är moderbolag i Cabonline-koncernen. Verksamheten omfattar koncernledning och koncerngemensamma funktioner som forskning och utveckling, redovisning, treasury, juridik och kommunikation. Cabonline Group Holding (publ) emitterade den 12 juni 2017 säkerställda obligationer om 1 550 miljoner SEK. Obligationen emitterades i syfte att refinansiera existerande lån samt finansiera koncernens fortsatta tillväxt och allmänna ändamål i verksamheten. Obligationen är garanterad av Cabonline Group Holding (publ) samt 15 dotterbolag i Cabonline-koncernen. Den 24 november 2017 har bolaget namnändrat från tidigare Ixat Intressenter AB till Cabonline Group Holding AB.

Cabonline Group Holding

Cabonline erbjuder flexibla transporttjänster i världsklass - med ledande teknik förenklar vi processen för åkerier, förare och kunder genom att hjälpa dem att hitta den perfekta matchningen.

Vi riktar oss till offentlig sektor, privata företag, åkerier, förare samt kunder och erbjuder utbildade och serviceinriktade förare, administrativt stöd, sömlös teknologi och effektiv förvaltning. Våra effektiva bokningstjänster används av hundratusentals kunder i hela Norden och ger en användarupplevelse utöver det vanliga.

Cabonline Group är en av Europas ledande teknik och serviceleverantörer till taxi och transportbranschen. I Sverige, Finland och Norge är omkring 3 500 åkerier anslutna med tillsammans cirka 7 000 fordon under olika varumärken, bland andra TaxiKurir, Sverigetaxi (tidigare Taxi 020), TOPCAB, Taxi Skåne, NorgesTaxi, Kovanen och FixuTaxi. Åkerierna får genom Cabonline Group attraktiva kundavtal, branschledande teknikutveckling och tillgång till stordriftsfördelar och infrastruktur. Cabonline Group omsätter cirka 5,6 miljarder kronor och utför drygt 60 000 resor per dygn.

Om Cabonline
Företaget
Ledning & Styrelse
Investor Relations
Rapporter
Årsredovisningar
Delårsrapporter
Hållbarhetsredovisningar
Kalender
Obligationen
Bolagsstämma
Årsstämma 2019
Extra bolagsstämma 181105
Årsstämma 2018
Extra Bolagsstämma 20171115
Årsstämma 2017
Ägarstruktur
Press